Podatki

Polski Ład

Wakacyjna gorączka pieniądza – czyli Nowy Polski Ład

Tegoroczny początek wakacji to nie tylko gorący okres w pogodzie, ale również w podatkach. 1 lipca 2022 r. w życie weszły zmiany przepisów Polskiego ładu, które w znaczący sposób mogą wpłynąć na rozliczenie podatkowe w i za 2022 r.

Podstawowe pytania w związku z nowelizacją to:

  • Czy jest to obniżka podatków?
  • Czy zapłaci więcej niż w 2021 r.?
  • Czy wszyscy zyskają na zmianach?

To zależy. W stosunku do przepisów Polskiego Ładu w wersji pierwotnej – Tak, ale co do zasady – Nie.
Co więcej zależy to od konkretnych przypadków oraz okresów opodatkowania.

Nowy Polski Ład – czyli podwyżka przez obniżkę

Mowa tu po pierwsze o nowelizacji Polskiego Ładu, która powoduje m.in obniżenie I progu podatkowego tj. do 120 000 złotych z 17% do 12% dla podatników rozliczających się według zasad ogólnych, czyli zatrudnionych w ramach umowy o pracę, umowy zlecenie oraz przedsiębiorców rozliczających się w ten sposób oraz likwidację tzw. ulgi dla klasy średniej. Niezmienna pozostaje jednak składka zdrowotna rozliczna de facto jak podatek, zatem obciążenia są wyższe niż w 2021 r. Co więcej chociaż zmiany wchodzą w życie od 1 lipca 2022 r. nowa stawka będzie obowiązywać w całym roku podatkowym. Spowoduje to, że w PIT rocznym powstanie nadpłacony podatek za okres od stycznia do lipca 2022 r. Implikuje to również w podmiotach leczniczych konieczność kolejnych zmian w zakresie rozliczania pracowników i współpracowników.

Zmiana opodatkowania w ciągu roku – czy to się opłaci?

W związku ze zmianami w ramach Nowego Polskiego Ładu można się spodziewać sporego chaosu. Ustawodawca pozwolił, aby w trakcie trwającego roku podatkowego podatnik zmienił formę opodatkowania i np. przeliczył cały roku 2022 na skalę podatkową lub dokonał wybór opodatkowania skalą podatkową od 1 lipca do 31 grudnia 2022 r. Podatnicy po raz kolejny (najlepiej jeszcze w lipcu) powinni przenalizować ze swoimi doradcami finansowymi i prawnikami swoja sytuację finansową oraz zaplanowane przychody i dochody do końca roku, a także dokonać ponownej decyzji w zakresie opodatkowania.

Z wstępnej analizy wynika, iż zmiany zasadniczo nie odczują osoby o dochodach do ok. 7.000 zł netto miesięcznie. Albo nic się nie zmieni, albo zmiana będzie niewielka. Więcej zyskają podatnicy, którzy zarabiają ok. 7-8 tys. zł brutto, a najwięcej zarabiający w przedziale 8-12 tys. zł brutto miesięcznie.

Co z ryczałtowcami?

Osoby, które w ramach przepisów Polskiego Ładu obowiązujących od 1 stycznia 2022 r. zdecydowały się na skorzystanie z ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych będą miały możliwość zmiany sposobu opodatkowania w ciągu roku

Podatnicy rozliczający się ryczałtem będą mogli wybrać pozostanie na ryczałcie, dokonać przeliczenia całego roku 2022 na skalę podatkową, bądź opodatkować skalą podatkową jedynie drugą połowę roku.

Komplementariusze SKA oskładkowani

Komplementariusze w spółkach komandytowo-akcyjnych dołączą do grona podmiotów. Podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie społeczne, na zasadach ogólnych, stanowiła będzie zadeklarowana kwota nie niższa jednak niż 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego przyjętego do ustalenia kwoty ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek. Z kolei składka na ubezpieczenie zdrowotne dla komplementariuszy spółki komandytowo - akcyjnej w tym roku wyniosłaby 559,89 zł miesięcznie.

Pomimo jednak wejścia w życie ustawy z początkiem lipca, obowiązek oskładkowania komplementariuszy SKA zacznie obowiązywać od 1 stycznia 2023 r.

Tym samym 1 lipca to nie tylko potencjalna podwyżka przez obniżenie progu podatkowego, ale również otwarcie drzwi dla zmiany sposobu opodatkowania w ciągu roku, choć nie dla wszystkich. Dopiero w 2023 r. tak naprawdę okaże się kto zyskał a kto stracił.

Autor

Monika Błońska

Radca prawny. Partner w Mariański Group.
Profesjonalizm
& Pasja
Powrót do listy

Zobacz również