Podatki

Zaskarżenie decyzji podatkowej a postępowanie w zakresie odpowiedzialności członków zarządu

Zaskarżenie niekorzystnej dla Spółki decyzji podatkowej do sądu administracyjnego nie wpływa na możliwość procedowania w przedmiocie orzeczenia o odpowiedzialności członka zarządu za zaległości podatkowe spółki. Taka konkluzja wynika z wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z 16 grudnia 2020 r., sygn. akt II FSK 2244/18.  

Stan faktyczny sprawy

  Przed organem podatkowym, pomimo zaskarżenia przez spółkę decyzji podatkowych do sądów administracyjnych, toczyło się z urzędu postępowania w sprawie orzeczenia solidarnej odpowiedzialności członków zarządu i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, za jej zaległości podatkowe w podatkach CIT I VAT. O zawieszenie tego postępowania do czasu prawomocnego zakończenia postępowań sądowoadministracyjnych wniósł jeden z członków zarządu. Spotkało się to jednak z odmową ze strony organów podatkowych, zarówno I, jak i II instancji. Sprawa ta swój finał znalazła w sądach administracyjnych, które przyznały rację organom podatkowym.  

Konkluzja wynikająca z wyroku NSA

  Postępowanie w zakresie orzeczenia o odpowiedzialności podatkowej osoby trzeciej za zobowiązania spółki może toczyć się niezależnie od postępowań sądowoadministracyjnych, w których spółka kwestionuje decyzje podatkowe. Powyższe wynika z przekonania NSA, znajdującego skądinąd oparcie w przepisach prawa, iż wniesienie skargi albo skargi kasacyjnej nie jest zagadnieniem wstępnym w postępowaniu w zakresie odpowiedzialności podatkowej osoby trzeciej za zobowiązania spółki. Z możliwością zawieszenia postępowania na tej podstawie należałoby się liczyć, w przypadku, gdy konkretny przepis prawa przewidywał taką możliwość.  

Przeciwdziałanie lepsze niż leczenie

  W sprawach tego typu działania muszą być podejmowane już na bardzo wczesnym etapie. Pozwoli to uniknąć członkom zarządu przykrych konsekwencji w przyszłości. Walka w postępowaniu w zakresie odpowiedzialności podatkowej osoby trzeciej za zobowiązania spółki powinna być poprzedzona właściwie przeprowadzonym postępowaniem podatkowym w zakresie wymiaru podatku. Pozostawienie sobie wyłącznie opcji walki na etapie postępowania w przedmiocie odpowiedzialności osób trzecich za zobowiązania podatkowe jest wysoce niepożądane oraz prowadzi wprost do negatywnych skutków dla majątku np. członków zarządu.
Autor

Dawid Tomaszewski

Radca prawny w Zespole Prawnym Mariański Group
Profesjonalizm
& Pasja
Powrót do listy

Zobacz również