Podatki

Eksperckie doradztwo podatkowe, Podatek dochodowy firm

Zmiany w ryczałcie od przychodów ewidencjonowanych od 2021 r.

28 października br. Sejm ostatecznie uchwalił ustawę o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz niektórych innych ustaw. Oprócz negatywnych dla podatników zmian w postaci m.in. opodatkowania spółek komandytowych podatkiem CIT, czy ograniczenia możliwości stosowania tzw. ulgi abolicyjnej, ustawa wprowadza kilka korzystnych zmian w przepisach o zryczałtowanym podatku dochodowym.  

Zwiększenie limitu przychodów

  Po pierwsze, jest to podniesienie limitu przychodów, który będzie uprawniał do skorzystania z tej formy opodatkowania - z 250 tys. euro do 2 mln euro. Oznacza to, że zdecydowanie większa grupa podatników będzie uprawniona do skorzystania z ryczałtu niż obecnie. Ponadto, podwyższeniu ulegnie również kwota przychodów pozwalająca na skorzystanie z kwartalnego rozliczenia ryczałtu z 25 tys. euro do 200 tys. euro.  

Szerszy zakres opodatkowania ryczałtem

  Po drugie, projekt przewiduje również poszerzenie zakresu stosowania ustawy poprzez zwiększenie rodzajów działalności gospodarczych, które będą mogły być opodatkowane w tej formie. Rozszerzeniu ulegnie m.in. definicja wolnego zawodu, do ich katalogu dodane zostaną np. zawody prawnicze, czy też księgowi i biegli rewidenci.  

Obniżenie stawek ryczałtu

  Ponadto, ustawodawca zaproponował modyfikację systemu stawek podatkowych poprzez obniżenie niektórych z nich. Przykładowo, od 2021 r. według stawki 17 proc. (zamiast dotychczasowej 20 proc.) mają być opodatkowane przychody osiągane z wolnych zawodów, a według stawki 15 proc. – przychody ze świadczenia usług, które dotychczas w większości opodatkowane były stawką 17 proc. oraz ze świadczenia większości usług, które dotychczas wymienione były w załączniku nr 2 do ustawy ryczałtowej (którego uchylenie zakłada projekt ustawy).  

Ujednolicenie wysokości ryczałtu dla najmu

  Według dwóch stawek, tj. 8,5 proc. oraz 12,5 proc. od nadwyżki przychodów ponad 100 tys. zł, opodatkowane będą w większości przypadków przychody związane z wynajmem oraz zakwaterowaniem. Aktualnie jest są to 8,5 proc. i 12,5 proc. oraz 17 proc. dla usług związanych z zakwaterowaniem. Według stawki 10 proc. opodatkowane będą natomiast przychody ze świadczenia usług w zakresie kupna i sprzedaży nieruchomości na własny rachunek (PKWiU 68.10.1). Świadczenie tych usług, dotychczas wyłączało opodatkowanie ryczałtem. Wydaje się, że proponowane zmiany w ryczałcie od przychodów ewidencjonowanych są jednymi z niewielu korzystnych rozwiązań, które wprowadzi nowelizacja ustaw o podatkach dochodowych. Zapraszamy do śledzenia naszego bloga, w którym opisujemy pozostałe ze zmian, które wejdą w życie już od 1 stycznia 2021 r.
Autor

Martyna Derach

Konsultant w Zespole Doradztwa Podatkowego Mariański Group
Profesjonalizm
& Pasja
Powrót do listy

Zobacz również