Obsługa prawna spółek

Sygnaliści

Epopei ochrony sygnalistów część kolejna

Wczoraj rząd przedstawił kolejny projekt ustawy o sygnalistach. Tym razem już faktycznie tak nazwany. W nowej wersji polskiej regulacji porzucono nomenklaturę „ochrony osób zgłaszających naruszenie prawa”. Na szczęście nie jest to jedyna zmiana.

 

Istotna zmiana dotknęła zakres obszarów, co do których które można zgłaszać naruszenie prawa – uzupełniając dotychczasowy katalog m.in. o kwestie w praw i wolności obywatelskich i handlu ludźmi, a także korupcję.

 

Ustawowo doprecyzowano również sposób liczenia stanu zatrudnienia – co jest istotne z punktu widzenia ustalenia, jakie firmy mają obowiązek implementacji tzw. zgłoszeń wewnętrznych – a więc przyjęcia w ramach swojej organizacji procedury sygnalizacyjnej i procedur ochrony sygnalistów.

 

Zgodnie z nowym projektem ustawa ma wejść w życie po upływie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem przepisów rozdziału 4 dotyczących tzw. zgłoszeń zewnętrznych (realizowanych poprzez wyznaczony urząd), które wejdą w życie po upływie 6 miesięcy od dnia ogłoszenia.

 

Powyższe zmiany należy ocenić pozytywnie. Szczególnie wydłużenie vacatio legis będzie miało znaczenie dla wprowadzania w firmach stosownych rozwiązań.

 

Niestety nie ma pewności, że jest to ostatnia wersja projektu. O ewentualnych aktualnościach będziemy Państwa informować na bieżąco. Na szczęście zwiększenie tempa prac pozwala mieć nadzieję, że regulacje te staną się w końcu częścią polskiego systemu prawnego. Dlatego też zachęcamy do kontaktu z Kancelarią celem ustalenia, czy regulacje te dotyczą także Państwa firmy, a jeśli tak to jakie kroki należy podjąć w celu przygotowania się na nie.

Autor

Bartosz Rodak

Adwokat. Doradca podatkowy. Menedżer ds. Compliance w Mariański Group
Profesjonalizm
& Pasja
Powrót do listy

Zobacz również