Obsługa prawna spółek

Sygnaliści

Sygnaliści w końcu w Sejmie

Dzisiaj do Sejmu trafił rządowy projekt ustawy o ochronie sygnalistów. Tym samym skończyły się etap prac legislacyjnych prowadzonych przez Radę Ministrów. Po ponad trzech latach od powstania dyrektywy unijnej w końcu pojawiła się realna nadzieja na wdrożenie przepisów o ochronie sygnalistów do polskiego porządku prawnego. Dotychczas bowiem wszystkie prace nad projektem nie wychodziły poza stadium prac legislacyjnych w rządzie.

 

Ostatnia wersja projektu zakłada, że ustawa ma wejść w życie po upływie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem przepisów rozdziału 4 dotyczących tzw. zgłoszeń zewnętrznych (realizowanych poprzez wyznaczony urząd), które wejdą w życie po upływie 6 miesięcy od dnia ogłoszenia.

 

W praktyce może to oznaczać, że jeszcze przed wakacjami przepisy trafią „pod strzechy”, a polscy przedsiębiorcy będą musieli wdrożyć u siebie rozwiązania dotyczące sygnalistów.

 

Dlatego też zachęcamy do kontaktu z Mariański Group. Razem ustalimy czy regulacje dotyczące sygnalistów dotyczyć będą Twojej firmy, a jeśli tak to jakie kroki należy podjąć w celu przygotowania się na nie. Przypominamy - wbrew pozorom czasu nie zostało wiele.

 

Autor

Bartosz Rodak

Adwokat. Doradca podatkowy. Menedżer ds. Compliance w Mariański Group
Profesjonalizm
& Pasja
Powrót do listy

Zobacz również