Obsługa prawna spółek

Sygnaliści

Ochrona sygnalistów w Polsce – przełom czy tylko kolejny pozorowany ruch?

Polskie przepisy o ochronie sygnalistów nie mają szczęścia. Nie mają też szczęścia polscy przedsiębiorcy, szczególnie ci, którzy działają w obrocie międzynarodowym. Polska jest jednym z niewielu krajów Unii Europejskiej, gdzie ochrona sygnalistów w dalszym ciągu ma charakter sektorowy. Powoduje to, że polskie firmy często muszą mierzyć się z dodatkowymi utrudnieniami w dostępie do rynków zagranicznych.

Mimo że termin wdrożenia dyrektywy upłynął w grudniu 2021 roku, wciąż nie jest pewne kiedy w Polsce zaczną obowiązywać odpowiednie regulacje, a także jak wyglądać będzie ostateczny kształt polskich norm implementacyjnych przepisy dyrektywy o ochronie osób zgłaszających naruszenie prawa.

W styczniu 2024 roku na stronach Rządowego Centrum Legislacji pojawiła się kolejna wersja projektu ustawy o ochronie osób zgłaszających naruszenia prawa. Wersja ta - pomimo, że opracowana już przez nowy rząd - nie zawiera rewolucyjnych zmian w stosunku do poprzednich projektów. Zasadnicze zmiany dotyczą:

  • wydłużenia okresu vacatio legis i okresu na wdrożenie rozwiązań co powinno pozwolić firmom na lepsze przygotowanie wewnętrznych procedur, w momencie, gdy ostateczny kształt ustawy będzie już znany. 
  • zasad odpowiedzialności za świadome zgłoszenie lub ujawnienie publiczne nieprawdziwych informacji
  • terminu konsultacji w zakresie procedur wewnątrzzakładowych z organizacjami związkowymi
  • zaświadczeń o byciu sygnalistą

Niestety nie ma pewności, że jest to faktycznie ostatnia wersja projektu. Nie ustają bowiem głosy i zastrzeżenia szeregu podmiotów do polskiego wariantu ochrony sygnalistów. Brak jest także pewności, kiedy i czy zostanie ona przyjęta przez rząd i przekazana do Sejmu jako projekt ustawy. Na dzień dzisiejszy nie ma pewności czy taki kształt ustawy zostanie zaakceptowany przez parlament i przyjęty jako ostateczna ustawa. Dotychczasowy przebieg prac nad projektem pokazuje, że sytuacja może ewoluować.

Podsumowując

O istotnych zmianach dotyczących ochrony sygnalistów Klienci Mariański Group będziemy Państwa informować na bieżąco. Jednocześnie zapraszamy zainteresowanych problematyką sygnalistów do kontaktów z prawnikami kancelarii, w szczególności w celu omówienia ewentualnego audytu istniejących obowiązków oraz rozpoczęcia prac związanych z ustanowieniem procedur wewnętrznych ochrony sygnalistów.

Powrót do listy

Zobacz również