Obsługa prawna spółek

Sygnaliści

Rząd przyjął projekt ustawy o sygnalistach.

We wtorek rząd przyjął w końcu projekt ustawy o sygnalistach. Oznacza to, że kończą się prace nad projektem i może on trafić do sejmu.

 

Będzie to finał epopei legislacyjnej, która toczy się od 2019 roku. Przepisy te mają stanowić implementację z dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1938 z dnia 23 października 2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii. Dyrektywa ta, która miała być implementowana jeszcze w 2021 roku zobowiązała do wprowadzania do regulacji krajowych poszczególnych państw przepisów dot. sygnalistów - osób, które stoją niejako na pierwszej linii frontu w zakresie ujawnienia nieprawidłowości i posiadają często informacje z pierwszej ręki o tym jak dochodzić może do naruszenia prawa, bowiem są świadkami takich zdarzeń w miejscu pracy.

 

Osoby te jako pierwsze dowiadują się o zagrożeniach lub szkodach dla interesu publicznego, w kontekście swojego zatrudnienia i są gotowe zgłosić stosowne naruszenie, tak by nie doszło do trwałego stanu naruszenia prawa.

 

Sygnaliści zgodnie z projektem ustawy zostaną objęci ochroną i nie będą ponosili negatywnych ewentualnych konsekwencji związanych ze swoimi zgłoszeniami - w szczególności odpowiedzialności dyscyplinarnej, ani nie będą obarczani ewentualnymi szkodami wynikającymi z ich działania.

 

Ochrona te obejmować będzie wszystkich, niezależnie od rodzaju umowy
z pracodawcą, np. umowy o pracę, cywilnoprawne umowy, kontrakty menedżerskie, wolontariat, staże, praktyki czy nawet służbę wojskową. Dodatkowo, ochrona ta obejmuje również osoby współpracujące z pracodawcą, takie jak wykonawcy, podwykonawcy, dostawcy oraz inne osoby, które zgłaszają naruszenia w kontekście swojej pracy. Co więcej w przypadku gdyby pracodawca próbował podjąć działania odwetowe, sygnaliści będą uprawnieni do otrzymania odszkodowania, które nie będzie niższe niż średnie miesięczne wynagrodzenie w gospodarce narodowej z poprzedniego roku, które obecnie wynosi 7.155,48 zł. Zgodnie z przyjętym projektem uchwały nowe rozwiązania implementujące unijną dyrektywę mają wejść w życie po trzech miesiącach od dnia ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.


Z kolei przepisy dotyczące zgłoszeń zewnętrznych zaczną obowiązywać po sześciu miesiącach od dnia ogłoszenia.

 

Więcej informacji na temat sygnalistów możecie Państwo znaleźć:

- poprzez bezpośredni kontakt z prawnikami Kancelarii Mariański Group

- w innych wpisach na blogu Firma Bez Ryzyka

- na kanale youtube Mariański Group

- na kursie dot. sygnalistów Instytutu Księgowości i Doradztwa Podatkowego

 

Zapraszamy do kontaktu – czasu nie zostało dużo.

Autor

Marcin Konarski

Aplikant radcowski w Zespole Prawnym Mariański Group
Profesjonalizm
& Pasja
Powrót do listy

Zobacz również