Obsługa prawna spółek

Sygnaliści

Które podmioty będą musiały chronić sygnalistów?

Zgodnie z projektem ustawy procedury zgłoszeń wewnętrznych stworzyć musi podmiot na rzecz którego według stanu na dzień 1 stycznia lub 1 lipca danego roku wykonuje pracę co najmniej 50 osób.

 

Do liczby 50 osób wlicza się pracowników w przeliczeniu na pełne etaty lub osoby świadczące pracę za wynagrodzeniem na innej podstawie niż stosunek pracy (jeżeli nie zatrudniają do tego rodzaju pracy innych osób) niezależnie od podstawy zatrudnienia. Chodzi więc o osoby na umowach cywilonoprawnych, ale też samozatrudnionych.

 

Mniejsze podmioty mogą, ale nie muszą wprowadzić odpowiedniej procedury wewnętrznej.

 

Co istotne próg 50 osób nie ma zastosowania do podmiotu prawnego wykonującego działalność w zakresie:

  1. usług, produktów i rynków finansowych oraz
  2. przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu,
  3. bezpieczeństwa transportu
  4. ochrony środowiska,

objętych zakresem stosowania przepisów szczególnych.

 

Dodatkowo, w przypadku JST obowiązki wykonują jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego, przy czym przepisów o zgłoszeniach wewnętrznych nie stosuje się do jednostek organizacyjnych gminy lub powiatu liczących mniej niż 10 000 mieszkańców.

Autor

Bartosz Rodak

Adwokat. Doradca podatkowy. Menedżer ds. Compliance w Mariański Group
Profesjonalizm
& Pasja
Powrót do listy

Zobacz również