Obsługa prawna spółek

Compliance, Zarządzanie ryzykiem

Członkowie zarządu od Nowego Roku z obowiązkowymi składkami

Pełnisz funkcję członka zarządu lub prezesa zarządu na podstawie uchwały wspólników spółki za wynagrodzeniem i dotąd byłeś zwolniony z obowiązku opłacania składek? Od 1 stycznia 2022 r. sytuacja się zmieni. Polski Ład wprowadza nowe porządki w zakresie obowiązku zapłaty ubezpieczenia zdrowotnego.

W ustawie o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych z   początkiem Nowego Roku zacznie obowiązywać istotna zmiana. Obecnie pełnienie funkcji członka zarządu lub prezesa zarządu nie jest tytułem do ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych. Po nowelizacji, przychody z tytułu wykonywania obowiązków na podstawie powierzenia mocą uchwały wspólników spółki powołującej daną osobę na stanowisko członka zarządu lub prokurenta, będą stanowić podstawę obowiązkowej 9% składki zdrowotnej. W myśl ustawy, obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego podlegać będą „osoby powołane do pełnienia funkcji na mocy aktu powołania, które z tego tytułu pobierają wynagrodzenie”.

Nowelizacja bez wyjątków.

Ustawodawca nie zastrzegł wyjątków od podlegania obowiązkowej składce, przez co każdy członek zarządu pobierający wynagrodzenie, będzie zobowiązany do jej uiszczenia.

Zmiany dotkną również członków zarządów spółek zagranicznych, podlegających polskim regulacjom w zakresie ubezpieczeń społecznych. Obowiązku unikną jedynie ci, którzy okażą się aktualnym formularzem A1 wydanym przez zagraniczną instytucję ubezpieczeniową na podstawie przepisów unijnych lub odpowiedniej umowy o zabezpieczeniu społecznym.

Zmiany przyniosą wzrost obciążeń.

Wszystko niestety znajdzie odzwierciedlenie w kosztach, gdyż składka zdrowotna to aż 9% podstawy, stanowiącej wysokość pobieranego wynagrodzenia. Od stycznia 2022 roku nie będzie już możliwości odliczenia jej od podatku dochodowego. Spowoduje to realny wzrost obciążeń dla osób pełniących funkcje na podstawie powołania.

Jednocześnie, z uwagi na brak możliwości odliczenia części składki zdrowotnej od podatku, znacznie wzrosną obciążenia podatkowe. Wzrost wyniesie odpowiednio: dla członków zarządu pełniących swoje funkcje wyłącznie na podstawie powołania z 32 do 41%, a w przypadku nierezydentów podatkowych rozliczających się ryczałtem – z 20 do 29%.

Autor

Beata Dobrowolska

Adwokat w Zespole Prawnym Mariański Group
Profesjonalizm
& Pasja
Powrót do listy

Zobacz również