Obsługa prawna spółek

Compliance

Czym jest Compliance?

Compliance to efektywne wsparcie w zarządzaniu ryzykiem, analiza i wdrażanie optymalnych struktur, procesów i profilu dla bezpiecznego rozwoju organizacji. To zapewnienie zgodności prowadzonej działalności gospodarczej z normami prawa, przepisami branżowymi, regulacjami wewnętrznymi, wymaganiami kontrahentów, zasadami etyki. Choć wymaga on ciągłej czujności i aktywności, to stanowi długofalową inwestycję w przyszłość, w procesy i mechanizmy, który uchronią firmę przed niebezpiecznymi konsekwencjami,  często nieświadomych działań. Jednocześnie Compliance to wsparcie dla zarządu i kadry kierowniczej w prowadzeniu firmy w sposób zapewniający odpowiednią ochronę. I choć dzisiaj Compliance to „jedynie” warunek konieczny  bezpiecznego prowadzenia biznesu, to jutro może stanowić obowiązek ustawowy. 

Co to dla znaczy dla przedsiębiorcy? 

  Podejmując  kluczowe  decyzje,  tworząc  strategie  rozwoju  musimy  mieć  na  uwadze  ewentualne  konsekwencje. Dlatego też przy prowadzeniu biznesu, kluczowe jest nadzorowanie zmian legislacyjnych, identyfikowanie obszarów wrażliwych w przedsiębiorstwie oraz podejmowanie działań w celu minimalizowania ryzyka w działalności gospodarczej. Choć jest to proces trudny i czasochłonny, to zminimalizuje on ryzyko narażania firmy i zespołu na niebezpieczne konsekwencje.  

Dlatego należy odpowiedzieć sobie na pytania: 

 
 • Czy w mojej firmie istnieje zarządzanie obszarami ryzyka? 
 • Czy wdrożyłem wszystkie niezbędne procedury zgodności z prawem? 
 • Czy zarząd i kadra menadżerska czują się bezpiecznie? 

Zastanów się, czy... 

 
 • przestrzegasz przepisów prawa, w tym przepisów podatkowych? 
 • weryfikujesz kontrahentów w kontekście przepisów o VAT? 
 • wdrożyłeś procedury ochrony danych osobowych? 
 • nie stosujesz praktyk ograniczających konkurencję, bądź naruszających interesy konsumentów? 
 • w Twojej firmie obowiązuje procedura przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy? 
 • chronisz tajemnice przedsiębiorstwa, jego majątek i informacje poufne? 
 • prawidłowo określiłeś zakres obowiązków i odpowiedzialności pracowników? 
 • sporządzasz dokumentację cen transferowych? 
 • raportujesz schematy podatkowe? 
Jeśli odpowiedź na choć jedno z pytań brzmi NIE lub NIE WIEM, prawdopodobnie powinieneś rozważyć wdrożenie Compliance.   
Autor

Konsultant Mariański Group

Profesjonalizm
& Pasja
Powrót do listy

Zobacz również