Obsługa prawna spółek

Compliance, Zarządzanie ryzykiem

Duża inwestycja budowlana i problematyczny sąsiad - kolejna wygrana Kancelarii

Na naszym koncie kolejna wygrana! W imieniu klienta Kancelarii, w sporze dotyczący bardzo dużej inwestycji budowlanej. Zarzewiem całego konfliktu był sąsiad, który po uzyskaniu przez naszego klienta pozwolenia na budowę zaczął torpedować działania Inwestora, zaskarżając wszelkie możliwe orzeczenia zapadające w sprawie. Pomimo tego, że w administracyjnym toku instancji organy administracyjne przyznawały rację naszemu klientowi, sprawa doczekała się również swojego finału w sądzie. Najpierw przed WSA w Szczecinie, gdzie skarga niesfornego sąsiada uzyskała aprobatę sądu, a nasz klient przegrał. Powyższe doprowadziło do uchylenia orzeczeń organów administracyjnych, a tym samym do wyeliminowania z obrotu prawnego prawomocnego pozwolenia na budowę i wstrzymania możliwości prowadzenia inwestycji. Klient jednak nie dał za wygraną po niekorzystnym dla niego wyroku WSA w Szczecinie i złożył skargę kasacyjną do Naczelnego Sądu Administracyjnego. Do sprawy przystąpiliśmy już na etapie rozpoznawania jej przez NSA i doprowadziliśmy do wydania wyroku przez ten sąd w terminie 10 miesięcy od wniesienia skargi, podczas gdy realne terminy rozpoznania sprawy przed NSA to ponad 2 lata.  Spór pomiędzy stronami był niezwykle zacięty, nie mniej jednak po przedstawieniu za naszym pośrednictwem spójnej i logicznej argumentacji wspartej opiniami niezależnych biegłych sądowych, sprawa doczekała się pozytywnego dla klienta rozstrzygnięcia. Podkreślenia wymaga przy tym, że NSA nie tylko uchylił wyrok ale rozpoznał merytorycznie sprawę i oddalił skargę skierowaną przez sąsiada, kończąc ostatecznie sprawę. Nasz klient powrócił więc, po tych wszystkich perturbacjach, do takiego stanu, gdzie może prowadzić prace budowlane zgodnie z pierwotnie wydanym pozwoleniem na budowę i kontynuować kosztowną inwestycję. To pokazuje, że zawsze warto walczyć o swoje, kiedy jest tylko jakakolwiek możliwość osiągnięcia korzystnego rozstrzygnięcia. W Mariański Group gwarantujemy przedstawienie rzetelnej i wszechstronnej rekomendacji prawnej w kontekście obowiązujących przepisów i ustalenie optymalnej strategii postępowania, która pozwoli osiągnąć Państwu maksymalne efekty przy jednoczesnej minimializacji ryzyk.
Autor

Dawid Tomaszewski

Radca prawny w Zespole Prawnym Mariański Group
Profesjonalizm
& Pasja
Powrót do listy

Zobacz również