Obsługa prawna spółek

Compliance

Od 18 września istotne zmiany w składkach dla wspólników spółek osobowych i kapitałowych

Od 18 września wszyscy wspólnicy jednoosobowych spółek z ograniczoną odpowiedzialnością oraz wspólnicy w spółkach osobowych będą zobowiązani do zapłacenia składek na ubezpieczenia społeczne. Bądź czujny, zleć audyt, poszukaj uśpionych spółek.

Obowiązek ubezpieczenia związany ze statusem wspólnika.

Treść noweli zakłada ujednolicenie zasad objęcia ubezpieczeniami społecznymi wspólników jednoosobowych spółek z ograniczoną odpowiedzialnością oraz wspólników spółki jawnej, partnerskiej lub komandytowej. Co ważne, w myśl przepisów nowelizacji, nie będzie miał znaczenia fakt, czy spółka prowadzi działalność i uzyskuje przychody, czy zatrudnia pracowników, gdyż obowiązek po wprowadzeniu nowych przepisów, będzie zależał od posiadania statusu wspólnika.

Jednolite zasady po zmianach niezależne od innych okoliczności.

Wprowadzone od 18 września 2021 r. zmiany zakładają, iż wspólnicy jednoosobowych spółek z ograniczoną odpowiedzialnością oraz wspólnicy spółki jawnej, partnerskiej lub komandytowej będą obejmowani obowiązkiem ubezpieczeń od dnia wpisania spółki do KRS albo od dnia nabycia udziałów w spółce, niezależnie od istnienia okoliczności leżących po stronie spółki,tj. niezależnie od tego, czy spółka prowadzi działalność, uzyskuje przychody, zatrudnia pracowników. Obowiązek nie istnieje w okresie, w którym wykonywanie działalności przez spółkę było zawieszone i trwać będzie aż do dnia wykreślenia spółki z Krajowego Rejestru Sądowego albo zbycia ogółu praw i obowiązków w spółce.

Obowiązek płacenia składek nie tylko dla jednoosobowego wspólnika spółki z o.o.

Pamiętać należy, że w spółce, w której istnieją duże dysproporcje udziałów i przykładowo: jeden ze wspólników  posiada 99%, a drugi 1% udziałów – ZUS znajdzie podstawy do uznania go za iluzoryczny. Dla zakładu ubezpieczeń, ale także dla sądów, tak duża różnica w posiadanych udziałach przez wspólników, to sposób na obejście prawa w celu ominięcia ubezpieczeń społecznych. Wspólnik ze znaczną przewagą udziałów taktowany jest jako niemal jedyny wspólnik spółki z o. o., wobec czego nie podlega on pracowniczemu ubezpieczeniu społecznemu.

Autor

Beata Dobrowolska

Adwokat w Zespole Prawnym Mariański Group
Profesjonalizm
& Pasja
Powrót do listy

Zobacz również