Obsługa prawna spółek

Compliance, Zarządzanie ryzykiem

Dyrektywa „Omnibus” – czy dzięki niej konsument będzie wiedział wszystko?

Sytuacja konsumentów, szczególnie w Polsce wymaga nieustannej poprawy i działań wzmacniających ich bezpieczeństwo. Powodów wprowadzenia kolejnych zmian w tym obszarze można wskazać co najmniej kilka. Przede wszystkim celem jest wzmocnienie skuteczności obowiązujących przepisów konsumenckich oraz unowocześnienie i ulepszenie niektórych instrumentów ochrony konsumentów.

Kogo obejmą zmiany?

Postanowienia zasadniczo skierowane są do dostawców platform e-commerce w relacjach B2B oraz C2C. Przedsiębiorców oferujących tam swoje towary. Dostawców wyszukiwarek internetowych. Przedsiębiorców oferujących swoje towary na odległość oraz poza lokalem przedsiębiorstwa, a także prowadzących sklepy internetowe i stacjonarne.

Mądry konsument przed zakupem

Dostawca internetowej platformy handlowej będzie miał obowiązek poinformować o parametrach decydujących o plasowaniu ofert przedstawionych konsumentowi w wyniku wyszukiwania. Co więcej, obowiązkiem stanie się poinformowanie konsumenta, czy umowę, której jest stroną, zawiera z przedsiębiorcą czy konsumentem, czy mają do niej zastosowanie przepisy chroniące konsumentów, oraz kto jest odpowiedzialny za ich przestrzeganie. Dodatkowo, oferując zakup danego dobra, należy przekazać konsumentowi informację o prawie do odstąpienia od umowy.

Sprawdź regulamin swojego sklepu

Po zaimplementowaniu przepisów dyrektywy, przedsiębiorcy obowiązani będą do zachowania ostrożności w odniesieniu do treści opinii zamieszczanych przez konsumentów na stronach internetowych. Na przedsiębiorcach ciążyć będzie obowiązek weryfikacji czy opinie zamieszczane są przez konsumentów, którzy faktycznie używali danego produkt lub go nabyli. Zapewnienie zgodności z przepisami może implikować konieczność modyfikacji regulaminu w zakresie zasad umieszczania opinii na stronie sprzedawcy.

Rzetelna informacja o promocjach

Jeśli przedsiębiorca zdecyduje się na obniżenie ceny towaru lub usługi, obok informacji o obniżonej cenie zobowiązany będzie uwidocznić również informację o najniższej cenie tego towaru lub tej usługi jaka obowiązywała w okresie 30 dni przed wprowadzeniem obniżki. Gdy towar lub usługa są oferowane do sprzedaży krócej niż 30 dni, obok informacji o obniżonej cenie uwidacznia się informację o najniższej cenie tego towaru lub tej usługi, która obowiązywała do dnia wprowadzenia obniżki. W planach ustawodawcy są dodatkowe obowiązki związane z prezentacją cen, których szczegółowe zasady przedstawione będą w rozporządzeniu. Niestety, nie znamy jeszcze jego finalnego kształtu.

Koniec dla sprzedawców garnków i pościeli

Projektowana ustawa obejmuje ochroną także konsumentów kupujących na pokazach, wycieczkach czy w trakcie badań. Do tej pory było to pole do nadużyć, które wykorzystywali nieuczciwi sprzedawcy. Umowy tego rodzaju, zgodnie z projektowanymi zmianami, będą zakazane. Jeśli zostaną zawarte, staną się nieważne z mocy prawa i nie wywołają żadnych skutków prawnych.

Uwaga na kary

Niewykonanie obowiązków informacyjnych przez przedsiębiorców może skutkować nałożeniem kary pieniężnej do wysokości 20.000 zł przez wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej. W wypadku ponownych naruszeń również kar wyższych. Niewłaściwe prezentowanie cen może skutkować naruszeniem przez przedsiębiorcę zbiorowych interesów konsumentów, uzasadniających interwencję Prezesa UOKiK. Konsekwencja tego naruszenia może być wyjątkowo dotkliwa, gdyż kara pieniężna w tym przypadku może sięgać nawet do 10% obrotu przedsiębiorcy.

Polski ustawodawca nie przedstawił jeszcze ostatecznego kształtu zmian. Z pewnością przedsiębiorcom przyjdzie na nie jeszcze poczekać. Jednak już teraz wydaje się, że będą one uciążliwe dla przedsiębiorców. W szczególności przez trudności interpretacyjne, najbardziej dotkliwe na początku obowiązywania nowych przepisów. Dlatego, jeśli podstawą Twojej działalności są relacje z konsumentami, nie wahaj się skorzystać z pomocy naszej Kancelarii. Postaramy się zapewnić Ci ochronę przed błędami.

Autor

Beata Dobrowolska

Adwokat w Zespole Prawnym Mariański Group
Profesjonalizm
& Pasja
Powrót do listy

Zobacz również