Obsługa prawna spółek

Compliance, Zarządzanie ryzykiem

Wspólniku, czy na pewno masz prawo do dywidendy?

Udział w zysku to jeden z kluczowych profitów posiadania statusu wspólnika w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością. Jednak nic nie dzieje się samoistnie. Żeby nabyć prawo do dywidendy, muszą zostać (jednocześnie) spełnione dwa warunki. Po pierwsze, zysk musi wynikać z rocznego sprawozdania finansowego. Po drugie musi zostać przeznaczony do podziału uchwałą wspólników. Jednakże, posiadanie udziałów nawet przez cały rok obrotowy, za który dzieli się zysk, nie daje gwarancji wypłaty dywidendy w spółce z o. o.

Uprawnieni do dywidendy.

Zasadą jest, że uprawnionymi do dywidendy za dany rok obrotowy są wspólnicy, którym udziały przysługiwały w dniu powzięcia uchwały o podziale zysku. Jednak posiadanie udziałów nawet przez cały rok obrotowy, za który dzieli się zysk, nie daje gwarancji wypłaty dywidendy. Można bowiem mieć do czynienia ze wspólnikiem, który zbył swoje udziały przed dniem powzięcia uchwały o podziale zysku. Z drugiej strony osoba, która nabyła ww. prawo, nie traci go pomimo zbycia udziałów, nawet jeśli wypłata dywidendy ma nastąpić po dniu zbycia. Wspólnicy muszą pamiętać, iż nie jest możliwy częściowy udział w dywidendzie w związku z czasowym, niepełnym udziałem w spółce w poprzednim roku obrotowym.

Treść umowy spółki ma znaczenie.

Moment ustalenia kręgu uprawnionych do dywidendy może być określony inaczej, aniżeli jako dzień podjęcia uchwały o podziale zysku. Zależy to od uprawnienia zgromadzenia wspólników, zawartego w treści umowy spółki. Osoby, które z punktu widzenia spółki są wspólnikami, figurują w księdze udziałów. To im przysługuje prawo do zysku. Co istotne, dzień dywidendy może być wskazany najpóźniej dwa miesiące po podjęciu uchwały o podziale zysku. Może on być przesunięty tylko naprzód, a nie wstecz, gdyż decyduje o liście uprawnionych do dywidendy.

Zysk nie zawsze do podziału.

Wypracowany w danym roku obrotowym zysk nie musi być przeznaczony do podziału. Może on zostać przelany na kapitał rezerwowy lub zapasowy. Decyzja o przeznaczeniu zysku rocznego, wyłączająca prawo do dywidendy, powinna uwzględniać wiele aspektów. Właściwe rozważenie interesu spółki i wspólnika decyduje o pozytywnej ocenie uchwały zgromadzenia wspólników.

Jesteś lub planujesz stać się wspólnikiem w spółce z o.o. i masz w związku z tym sporo wątpliwości. Zapraszamy do skorzystania z pomocy prawników naszej Kancelarii. Zadbamy o wybór najbardziej optymalnej formy prowadzenia działalności gospodarczej.

Autor

Beata Dobrowolska

Adwokat w Zespole Prawnym Mariański Group
Profesjonalizm
& Pasja
Powrót do listy

Zobacz również