Obsługa prawna spółek

Compliance

Rejestr Beneficjentów – informacja dla spóźnialskich

[et_pb_section fb_built="1" _builder_version="3.22"][et_pb_row _builder_version="3.25" background_size="initial" background_position="top_left" background_repeat="repeat"][et_pb_column type="4_4" _builder_version="3.25" custom_padding="|||" custom_padding__hover="|||"][et_pb_text _builder_version="4.4.2" link_font="||||on||||" background_size="initial" background_position="top_left" background_repeat="repeat"]

Termin na zgłoszenie beneficjentów dla spółek zarejestrowanych w KRS przed 13 października 2019 r. ustalony był na 13 lipca br. W tym dniu zidentyfikowane zostało jednak zakłócenie w funkcjonowaniu systemu teleinformatycznego obsługującego CRBR polegające na wydłużonym czasie oczekiwania na dostęp do usługi umożliwiającej wypełnienie formularza zgłoszenia na stronie www CRBR oraz na wydłużonym czasie akceptacji zgłoszeń. Z uwagi na zakłócenia w funkcjonowaniu systemu oraz na planowane prace serwisowe w zakresie usług profilu zaufanego Ministerstwo Finansów  wydało komunikat, zgodnie z którym do biegu terminów, o których mowa w art. 60 ust. 1 ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu nie wlicza czasu wystąpienia tego zakłócenia.

Następnie MF poinformowało, że w dniu 16 lipca 2020 r. usunięto zakłócenie w funkcjonowaniu systemu, skutkiem czego termin do przesłania zgłoszenia do CRBR przez spółki zarejestrowane w KRS przed dniem 13 października 2019 r. ostatecznie upłynął 17 lipca 2020 r.

Tym, którzy nie zarejestrowali beneficjentów rzeczywistych w CRBR przypominamy, że spółki zobowiązane do dokonania zgłoszeń, które nie dopełniły tego terminu w terminie, podlegają karze pieniężnej do wysokości 1.000.000 zł. Dlatego też zachęcamy do niezwłocznej rejestracji beneficjentów w serwisie CRBR.

Jednocześnie informujemy, że zgodnie z komunikatem Ministerstwa Finansów z 7 lutego 2020 r., do spóźnionych zgłoszeń do rejestru nie ma zastosowania instytucja „czynnego żalu”. Konstrukcja ta, znana z prawa podatkowego, umożliwia uniknięcie kary w razie zawiadomienia organu o naruszeniu i jego istotnych okolicznościach.

Zgodnie ze stanowiskiem Ministerstwa „czynny żal” jako instytucja wynikająca z Kodeksu karnego skarbowego nie może mieć zastosowania do przepisów ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

W związku z tym, składanie wniosków i próśb w powyższym zakresie jest bezprzedmiotowe. Kara administracyjna, o której mowa powyżej, może zostać nałożona przez uprawniony organ po wszczęciu postępowania administracyjnego, w trakcie którego strona postępowania będzie miała możliwość wykazania wszystkich okoliczności jak i dowodów w sprawie. Dlatego do czasu wszczęcia ewentualnego postępowania w tym zakresie, wnioski dotyczące niewypełnienia obowiązku zgłoszenia informacji do CRBR w ustawowym terminie pozostaną bez rozpatrzenia.

Oznacza to, że w razie opóźnienia w złożeniu zgłoszenia, należy tego obowiązku dopełnić czym prędzej poprzez zarejestrowanie beneficjentów w serwisie www.podatki.gov.pl/crbr bez konieczności składania dodatkowych wyjaśnień i wniosków.

[/et_pb_text][et_pb_text _builder_version="4.4.2" background_color="#FFCC00" custom_margin="-20px||||false|false" custom_padding="30px|30px|30px|30px|false|false"]
  • Termin na zgłoszenia beneficjentów rzeczywistych do CRBR upłynął 17. lipca br.
  • Tym którzy nadal nie dokonali tego obowiązku przypominamy, że należy to zrobić czym prędzej, gdyż brak zgłoszenia zagrożony jest karą 1.000.000 zł.
  • Jednocześnie informujemy, że do zgłoszeń do CRBR dokonywanych o terminie nie ma zastosowania instytucja „czynnego żalu” znana z postępowań podatkowych.
[/et_pb_text][/et_pb_column][/et_pb_row][/et_pb_section]
Autor

Katarzyna Rozenberg

Radca prawny w Zespole Prawnym Mariański Group
Profesjonalizm
& Pasja
Powrót do listy

Zobacz również