Obsługa prawna spółek

Compliance, Raportowanie i dokumentacja

Rodzaje sądowych postępowań restrukturyzacyjnych.

[et_pb_section fb_built="1" admin_label="section" _builder_version="3.22"][et_pb_row admin_label="row" _builder_version="3.25" background_size="initial" background_position="top_left" background_repeat="repeat"][et_pb_column type="4_4" _builder_version="3.25" custom_padding="|||" custom_padding__hover="|||"][et_pb_text admin_label="Text" _builder_version="4.4.2" background_size="initial" background_position="top_left" background_repeat="repeat" hover_enabled="0"]

Chociaż procedura wszystkich postępowania restrukturyzacyjnego zasadniczo sprowadza się do zawarcia układu dłużnika z wierzycielami, który następnie jest zatwierdzany przez sąd, to może ona przybrać różne postaci.  Poniżej opisujemy cztery typy postępowań restrukturyzacyjnych i jest to: postępowanie o zatwierdzenie układu, przyspieszone postępowanie układowe, postępowanie układowe, oraz postępowanie sanacyjne. 

Postępowanie o zatwierdzenie układu dedykowane jest w szczególności przedsiębiorcom, wobec których istnieje tzw. stan zagrożenia niewypłacalnością. Ustawa jako warunek zastosowania tego rodzaju postępowania przewiduje – niższy niż 15% sumy wierzytelności uprawniających do głosowania nad układem – stopień wierzytelności spornych. Jest to  najmniej inwazyjna forma restrukturyzacji przedsiębiorstwa dłużnika. Przeprowadzane jest ono przy minimalnym udziale sądu i jest skierowane do dłużników, którzy są w stanie porozumieć się z większością swoich wierzycieli. Dłużnik sam dokonuje wyboru doradcy restrukturyzacyjnego i zawiera z nim umowę. Rola sądu ogranicza się do zatwierdzenia układu.  

Przyspieszone postępowanie układowe podobnie jak postępowanie o zatwierdzenie układu warunkowane jest niższym niż 15% udziałem wierzytelności spornych w sumie wszystkich wierzytelności układowych.  W postępowaniu przyspieszonym zawarcie układu następuje po sporządzeniu spisu wierzytelności w uproszczonym trybie, a co za tym idzie – stosunkowo szybko.   Przyspieszone postępowanie układowe jest postępowaniem wszczynanym na wniosek dłużnika. Sąd, uwzględniając wniosek dłużnika o otwarcie przyspieszonego postępowania układowego, wyznaczy sędziego-komisarza oraz nadzorcę sądowego. Nadzorca sądowy sporządza spis wierzytelności oraz plan restrukturyzacyjny, zawiadamia wierzycieli o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego oraz opiniuje sytuację gospodarcza dłużnika i jego  możliwość realizacji układu. Wierzyciele nad układem głosują na zgromadzeniu wierzycieli. 

Postępowanie układowe prowadzimy, jeżeli suma wierzytelności spornych uprawniających do głosowania nad układem przekroczy 15% sumy wierzytelności uprawniających do głosowania nad układem. Przedsiębiorca obowiązany jest tutaj ze szczególną starannością uprawdopodobnić zdolność do bieżącego zaspokajania kosztów postępowania układowego i zobowiązań powstałych po dniu jego otwarcia, gdyż jest to również przesłanka negatywna otwarcia postępowania układowego. Postępowanie po otwarciu postępowania układowego zasadniczo wygląda tak samo jak w przypadku przyspieszonego postępowania z zastrzeżeniem że większą wagę przykłada się tutaj do analizy wierzytelności spornych a także sporządzanie spisu wierzytelności jest nieco bardziej sformalizowane. Wierzyciele głosują nad przyjęciem układu na zgromadzeniu wierzycieli. Układ zatwierdzany jest przez sąd a nad jego wykonaniem czuwa nadzorca sądowy który pełni tu funkcję nadzorcy układu.  

Najbardziej odczuwalnym przez dłużnika postępowaniem, jest postępowanie sanacyjne. Procedura ta znajduje zastosowanie, niezależnie od poziomu sporności, w sytuacji gdy przedsiębiorstwo dłużnika wymaga przeprowadzenia głębokiej restrukturyzacji - znajduje uzasadnienie w przypadku przedsiębiorstw niewypłacalnych, ale mimo to wciąż rokujących poprawę. Postępowanie sanacyjne podobnie jak trzy pozostałe zmierza do zawarcia układu z wierzycielami, ale odbywa się to przy zastosowaniu działań typowych dla postępowania upadłościowego.  

Schemat procedowania w postępowaniu sanacyjnym nie odbiega zasadniczo od schematu przyjętego w postępowaniu układowym. Kilka różnic jednak występuje. Przede wszystkim wniosek o otwarcie postępowania sanacyjnego oprócz dłużnika może złożyć każdy z jego wierzycieli osobistych oraz co istotne – przedsiębiorca traci zarząd nad swym przedsiębiorstwem na rzecz wyznaczonego przez sąd zarządcy.  Postępowanie sanacyjne jako najbardziej dotkliwe przeznaczone jest w szczególności dla przedsiębiorców wymagających głębokiej restrukturyzacji. Mimo łączącej się z nim utraty zarządu nad swym przedsiębiorstwem warto je rozważyć ponieważ jest ono ostatnim działaniem możliwym do podjęcia przed złożeniem wniosku o ogłoszenie upadłości.   

 

[/et_pb_text][/et_pb_column][/et_pb_row][/et_pb_section]
Autor

Magdalena Grzywaczewska-Łuczkowska

Radca prawny, Menedżer Zespołu Prawnego w Mariański Group
Profesjonalizm
& Pasja
Powrót do listy

Zobacz również