Obsługa prawna spółek

Compliance, Raportowanie i dokumentacja

Ograniczenie ryzyka, bezpieczeństwo interesów i korzyści ekonomiczne. Spółka komandytowa – dlaczego warto przekształcić swoją firmę?

[et_pb_section fb_built="1" admin_label="section" _builder_version="3.22"][et_pb_row admin_label="row" _builder_version="3.25" background_size="initial" background_position="top_left" background_repeat="repeat"][et_pb_column type="4_4" _builder_version="3.25" custom_padding="|||" custom_padding__hover="|||"][et_pb_text admin_label="Text" _builder_version="3.27.4" background_size="initial" background_position="top_left" background_repeat="repeat"]Interesy idą świetnie, firma od lat nieprzerwanie się rozwija jako jednoosobowa działalność gospodarcza albo spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Udało się zbudować pozycję na rynku, zyskać szacunek kontrahentów i pracowników. Po co cokolwiek zmieniać, skoro wszystko działa jak należy?   Zmiany są konieczne, bo jednoosobowa działalność gospodarcza nie jest formą bezpieczną dla przedsiębiorcy, a spółka z o.o., to nie zawsze opłacalna forma. Najpoważniejsze wady prowadzenia jednoosobowej działalności gospodarczej poznajemy nieoczekiwanie. Często w sytuacji kryzysowej, gdy niewiele lub zgoła nic nie da się już zrobić. Choroba, wypadek, chybione inwestycje, błędy pracowników – nagle problemy firmy stają się problemami całej rodziny, której majątek i spokój zostaje zagrożony. W przypadku jednoosobowej działalności gospodarczej znacznie utrudniona jest też kwestia sprzedaży firmy, a rozwiązanie problemu dziedziczenia przedsiębiorstwa w drodze zarządu sukcesyjnego przedsiębiorstwem osoby fizycznej po śmierci przedsiębiorcy stanowi jedynie rozwiązanie awaryjne, które nie zabezpiecza w pełni biznesu. Jednoosobowa działalność gospodarcza (JDG) jest najpowszechniejszą formą prowadzenia biznesu w Polsce. Jednak wraz ze zmieniającymi się warunkami rynkowymi przedsiębiorcy coraz częściej decydują się na poszukiwanie bezpieczniejszej i efektywniejszej formy organizacyjno-prawnej. Znacznie bezpieczniejsza dla przedsiębiorcy niż JDG, jest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. O jej popularności decyduje wskazana już w nazwie „ograniczona odpowiedzialność”, a więc fakt, że za zobowiązania wobec wierzycieli nie odpowiadają wspólnicy, a sama spółka, całym swoim majątkiem. Jednak i to rozwiązanie nie jest pozbawione wad, głównie ze względu na aspekty podatkowe, wpływające na jego opłacalność, ale także szeroki zakres odpowiedzialności członków zarządu.   

MINUSY JEDNOOSOBOWEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 

 
Osobista odpowiedzialność całym majątkiem prywatnym – przedsiębiorca odpowiada zarówno majątkiem wypracowanym przez firmę, jak i tym posiadanym przed założeniem biznesu. Egzekucji mogą podlegać nawet rzeczy przyjęte w spadku czy przez darowiznę, a jeżeli przedsiębiorca jest w związku małżeńskim, narażony jest także majątek wspólny.  Utrudnione i niepełne zbycie działalności – w tej formie prowadzenia działalności firma nie może być zupełnie oddzielona od osoby fizycznej, która ją prowadzi. Chociaż w pewnych warunkach możliwe jest zbycie przedsiębiorstwa, to odpowiedzialność za zobowiązania powstałe przed transakcją będzie nadal obciążać osobę fizyczną – w tym wyłączna odpowiedzialność za niezapłacone podatki, składki ubezpieczeniowe czy wynagrodzenia pracowników niepodjęte w terminie. Przy czym zbycie firmy nie daje pełnej kontynuacji działalności gospodarczej, bowiem nowy podmiot musi postarać się o własny NIP oraz zgody kontrahentów na przedłużenie umów.  Brak możliwości dziedziczenia biznesu – firma nie podlega dziedziczeniu, podobnie jak NIP, koncesje i zezwolenia. Następca prawny musi poświęcić czas i pieniądze na wywiązanie się z obowiązków administracyjnych, niezbędnych do dalszego prowadzenia firmy. Najczęściej powoduje to konieczność przerwania działalności firmy i renegocjowania umów, a nawet utratę stałych klientów.  Konieczna ostrożność przy przystąpieniu do inwestycji – rozwój biznesu jest często zależny od zdolności do podejmowania odważnych decyzji. W sytuacji, gdy właściciel firmy naraża cały dorobek swojego życia, jego skłonność do ryzyka jest niska, a zatem firma traci część szans na dynamiczny rozwój.  Trudności w ustalaniu przepływu środków pieniężnych – prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą zazwyczaj wykorzystują jeden rachunek bankowy do rozliczeń firmy i do spraw prywatnych. Trudno wówczas zorientować się w dokładnych wartościach wpływów i wydatków, co utrudnia zarządzanie kosztami prowadzenia działalności i analizę zyskowności.   Obowiązkowe składki ZUS– niezależnie od skali działalności, przedsiębiorca będący osobą fizyczną podlega obowiązkowi comiesięcznych opłat składek ZUS, które będą systematycznie rosły. Prowizoryczna regulacja instytucji zarządu sukcesyjnego - ustawa o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej z założenia ma stworzyć ramy prawne dla płynnej kontynuacji działalności wykonywanej wcześniej przez zmarłego przedsiębiorcę do czasu ustalenia następców prawnych przedsiębiorcy i rozstrzygnięcia o dalszych losach przedsiębiorstwa. Ustawa reguluje jedynie zasady tymczasowego zarządzania przedsiębiorstwem po śmierci przedsiębiorcy. Tymczasowa ochrona zadziała jednak jedynie wówczas jeśli w odpowiednim momencie ustanowiony zostanie zarządca sukcesyjny.  
 

MINUSY SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 

 
Podwójne opodatkowanie – dochód wypracowany przez spółkę podlega opodatkowaniu na poziomie 19%. Wypracowany zysk może być podzielony między wspólników i wypłacony im w formie dywidendy, podlegającej kolejnemu opodatkowaniu. Oznacza to, że do wspólników trafia jedynie około 66% zysku spółki.  Odpowiedzialność członków zarządu – w przypadku, gdy majątek spółki okaże się niewystarczający, żeby pokryć roszczenia wierzycieli, odpowiedzialność za zobowiązania spółki, zarówno handlowe jak i podatkowe, mogą ponieść solidarnie wszyscy członkowie zarządu i to niezależnie od ich funkcji oraz faktycznie wykonywanych obowiązków. Odpowiedzialność ta pojawia się nawet wtedy, gdy dany członek zarządu nie wykonywał żadnych czynności i nie wiedział o poczynaniach pozostałych.  Dodatkowa składka zdrowotna w przypadku spółki jednoosobowej – w sytuacji, gdy spółka posiada jednego wspólnika, osoba ta zobowiązana jest do opłacania składki zdrowotnej z tego tytułu, często kolejnej, co generuje dodatkowe koszty. 
 

NAJLEPSZA OPCJA: SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA 

  To rozwiązanie powinni rozważać przedsiębiorcy, którzy myślą o przyszłości swojej firmy, rodziny i sukcesorów w sposób nowoczesny i długofalowy Możliwości, jakie płyną z restrukturyzacji do spółki komandytowej to:  
 • ograniczenie odpowiedzialności przedsiębiorcy – brak odpowiedzialności właściciela majątkiem prywatnym 
 • oszczędności w podatku dochodowym 
 • możliwość wprowadzenia dodatkowego wspólnika do spółki 
 • wyraźne oddzielenie majątku firmy od majątku prywatnego 
 • niska wartość podatku do zapłaty przy sprzedaży biznesu lub jego części 
 • pierwszy krok do zabezpieczonej prawnie sukcesji biznesu 
 • możliwość zbycia biznesu w dowolnym momencie 
 • możliwość dziedziczenia biznesu 
 • możliwość zaciągania zobowiązań bez narażania majątku osobistego 
 • wysoka elastyczność w kształtowaniu relacji własnościowych i zarządczych 
 

DLA KOGO ZMIANA?  

  Dla każdego. Jednak potrzeba przekształcenia jednoosobowej działalności gospodarczej w spółkę komandytową szczególnie widoczna jest tam, gdzie funkcjonowanie firmy zależy od licencji, zezwoleń, koncesji, a także w sytuacjach, w których kluczową rolę odgrywają umowy zawierane z jednostkami sektora publicznego czy dofinansowania do prowadzonej działalności.  Specjalistyczne uprawnienia z jednej strony stanowią podstawę działalności przedsiębiorstwa, z drugiej mogą stać się źródłem dodatkowych komplikacji. Warto się więc zmierzyć z trudnościami i zabezpieczyć firmę przed utratą możliwości prowadzenia dalszej działalności. Dobrym przykładem są branże: medyczna i transportowa.   

ZOBACZ JAKIE RYZYKO WIĄŻE SIĘ Z WYBOREM JEDNOOSOBOWEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ W BRANŻY MEDYCZNEJ: 

  w związku z ustawą o zarządzie - NIP przedsiębiorcy przechodzi na przedsiębiorstwo w spadku i wygasa wraz z wygaśnięciem zarządu sukcesyjnego, a jeżeli zarząd sukcesyjny nie został ustanowiony – wraz z upływem terminu do powołania zarządcy sukcesyjnego w celu przejęcia zakładu spadkobiercy muszą spełniać odpowiednie wymagania do prowadzenia podmiotu leczniczego. nieograniczona odpowiedzialność: 
 • cywilna
 • zawodowa
 • kontraktowa 
odpowiedzialność obejmuje majątek osobisty i wspólny.   

W BRANŻY TSL: 

  w związku z ustawą o zarządzie - NIP przedsiębiorcy przechodzi na przedsiębiorstwo w spadku i wygasa wraz z wygaśnięciem zarządu sukcesyjnego, a jeżeli zarząd sukcesyjny nie został ustanowiony – wraz z upływem terminu do powołania zarządcy sukcesyjnego firmy branży TSL są szczególnie narażone na kontrole podatkowe, w tym w zakresie zakupu paliwa i rozliczeń podatku akcyzowego. W przypadku wykrycia nieprawidłowości w rozliczaniu podatków, na przedsiębiorcę mogą zostać nałożone drastyczne sankcje, także o charakterze finansowym. nieograniczona odpowiedzialność: 
 • wobec Skarbu Państwa 
 • wobec kontrahentów 
odpowiedzialność obejmuje majątek osobisty i wspólny. 

 

SPÓŁKA KOMANDYTOWA 

  Odpowiednio skonstruowana umowa spółki komandytowej może zabezpieczyć majątek komandytariusza w stopniu zbliżonym do udziałowca w spółce z o.o. Dodatkowo taka forma działalności pociąga za sobą istotne korzyści podatkowe.  Dlatego też spółka komandytowa stanowi obecnie najbardziej dogodną formę prowadzenia biznesu. Z tego samego powodu liczba spółek komandytowych w Polsce systematycznie rośnie. Warto zatem przeanalizować własną sytuację i rozważyć, czy przekształcenie i zmiana formy prowadzonego biznesu, nie jest wskazana również w Państwa przypadku.  [/et_pb_text][/et_pb_column][/et_pb_row][/et_pb_section]
Autor

Konsultant Mariański Group

Profesjonalizm
& Pasja
Powrót do listy

Zobacz również