Obsługa prawna spółek

Compliance, Zarządzanie ryzykiem

Stan zagrożenia epidemicznego – co się zmienia, a co nie?

Rząd podjął decyzję, że od 16 maja br. zniesiony zostanie stan epidemii (obowiązywał od marca 2020 r.), a obowiązywać zacznie stan zagrożenia epidemicznego. Decyzja ta będzie miała swoje konsekwencje dla każdego z nas, nie mniej jednak ze względu na ilość obowiązków nakładanych przepisami prawa na przedsiębiorców, to oni szczególnie powinni skupić się na zmianach z tym związanych.

Poniżej przedstawiamy kluczowe zagadnienia, na które prowadzący działalność gospodarczą powinni zwrócić szczególną uwagę, w związku z przejściem do stanu zagrożenia epidemicznego:

  1. Koniec obowiązywania zwolnienia z podatku minimalnego.
  2. Odwołanie preferencji podatkowych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 (np. odliczanie darowizn na cele związane ze zwalczaniem COVID-19, czy też jednorazowej amortyzacji środków trwałych przeznaczonych do produkcji towarów związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 ).
  3. Dodatkowe wymogi dokumentacyjne w akcyzie dla określonych podmiotów handlujących alkoholem.
  4. Utrzymanie w większości rozwiązań z zakresu prawa pracy z doby pandemii np. dalsza możliwość delegowania pracownika do pracy zdalnej.
  5. Utrzymanie wstrzymania terminu przedawnienia karalności przestępstw i przestępstw karnych skarbowych.

O sposobie legislacji ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, oraz o koszmarkach w stylu  art. 15zzzzzze tejże ustawy nie warto się rozpisywać. Niemniej jednak w przededniu wprowadzenia stanu zagrożenia epidemicznego brak jest ze strony Rządu jakiejkolwiek informacji/opracowania, jaki wpływ na prawa, a głównie obowiązki przedsiębiorców będzie  wywoływało przejście od stanu epidemii do stanu zagrożenia epidemicznego.

Przedsiębiorca został skazany na żmudne wertowanie wspomnianej wyżej ustawy celem ustalenia, co zmieniło się w jego obszarze działalności lub zwrócić się do wyspecjalizowanego podmiotu, który uczyni to za niego. Cały czas otrzymujemy pytania ze strony zainteresowanych w tym zakresie i analizujemy szereg zmian, czy też ustalamy, co pozostaje bez zmiany pomimo wspomnianego wyżej przejścia ze stanu epidemii do stanu zagrożenia epidemicznego.

Zachęcamy do podwyższonej ostrożności i weryfikowania obowiązywania regulacji dotyczących czy to zawieszenia, czy wstrzymania nałożonych na przedsiębiorców obowiązków. Zgodnie ze starą rzymską paremią – nieznajomość prawa szkodzi...

Autor

Dawid Tomaszewski

Radca prawny w Zespole Prawnym Mariański Group
Profesjonalizm
& Pasja
Powrót do listy

Zobacz również